wiodący importer i dystrybutor
produktów z branży motoryzacyjnej

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI
LOGOWANIE

Reklamacja

Reklamacje:

W przypadku dostaw firmą spedycyjną Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki przy jej odbiorze. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzenia w przesyłce Kupujący zobowiązany jest dokonać niezbędnych czynności w celu zabezpieczenia prawa do odszkodowania, ma obowiązek zażądać od przewoźnika sporządzenia odpowiedniego protokołu szkody. Podstawą reklamacji jest protokół szkody, list przewozowy i kopia faktury zakupu. Reklamację można zgłosić bezpośrednio u przewoźnika.

Przy dostawie transportem Szarp Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki przy odbiorze i w przypadku problemów proszony jest o kontakt z Przedstawicielem Handlowym.

W przypadku odbioru transportem własnym Kupującego wymagane jest dokładne sprawdzenie ilościowe i jakościowe przy odbiorze i na miejscu zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń.

W przypadku wad ukrytych tj .wad które ujawniły się przy montażu czy eksploatacji Kupujący musi opisać i zgłosić reklamację do firmy “Szarp” w ciągu 24 godzin od ujawnienia wad. Wartość reklamacji nie może przekraczać ceny zapłaconej za towar przez Kupującego. Zgłoszone roszczenia reklamacyjne nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za towar. Firma “Szarp” ma prawo zażądać zwrotu reklamowanego towaru.

Przewóz towarów objętych systemem monitorowania drogowego:

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) nakłada na podmioty przewożące tzw. towary „wrażliwe” na i przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru oraz jego uzupełniania i aktualizacji.

Wykaz towarów objętych systemem monitorowania drogowego
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów

W przypadku towarów z wykazu dostawa zostanie ustalona indywidualnie.